Sách Truyện mới cập nhật

Truyện ngắn - Truyện 06 - Căn phòng kín
[Đang ra] - Xuân Mộc Cầm
Quái Phi Thiên Hạ - Chương 897
[Đang ra] - Cẩm Hoàng
Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 14
[Đang ra] - Mộc Lan Trắng
Tùng Hoa - Chương 23 (P4)
[Đang ra] - Nguyễn Dương
Tiểu Phú Bà - Chương 72
[Đang ra] - Hoa Hoa Điểm Điểm
Người bán hàng - Chương 01
[Đang ra] - Xuân Mộc Cầm
Khế Ước Hào Môn - Chương 295
[Đang ra] - Cận Niên
Là Khói Hay Là Sương - Chương 09 (P2)
[Đang ra] - Nguyễn Dương
Ngây Ngô - Chương 05
[Đang ra] - Amy Phạm
Anh Ninh - Phần I - Chương 4
[Đang ra] - Sinh Vật Đơn Bào
Tâm Ma - Chương 37: Tôi Là Lesbian
[Đang ra] - Jim Maryal
Ánh Sao Đẫm Máu - Chương 09
[Đang ra] - NgoanSL